پانیذ کیمیا کاوشگر (پانیکا) شرکت پانیذ کیمیا کاوشگر با مسئولیت محدود. ارائه کننده خدمات فناوری نانو با تجهیزات پیشرفته.نهاد ترویجی فناوری نانو. آموزش فناوری نانو به دانش آموزان، دانشجویان و... . انجام پروژه های دانش بنیان http://www.panizkimia.ir 2018-06-24T08:41:22+01:00 text/html 2018-06-16T07:45:58+01:00 www.panizkimia.ir عباس بهروز جلسه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد http://www.panizkimia.ir/post/106 <span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="4">عصر روز دوشنبه 21 خرداد ماه، جلسه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به ریاست دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور و با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری رییس جمهور برگزار شد.</font></span> text/html 2018-06-09T06:53:51+01:00 www.panizkimia.ir عباس بهروز اسامی برگزیدگان نهایی هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو اعلام شد http://www.panizkimia.ir/post/105 <img hspace="0" border="0" align="right" vspace="0" src="http://irannano.org/filereader.php?p1=thumbnail_e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5549.jpg&amp;p2=news&amp;p3=1&amp;p4=1" alt="مسابقه ملی فناوری نانو"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="4">ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، اسامی ۲۵ برگزیده نهایی هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو را اعلام کرد.</font></span> text/html 2018-05-30T13:14:13+01:00 www.panizkimia.ir عباس بهروز 437 نفر به دومین مرحله از نهمین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو رسیدند http://www.panizkimia.ir/post/104 <img hspace="0" border="0" align="right" vspace="0" src="http://irannano.org/filereader.php?p1=thumbnail_cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da724.jpg&amp;p2=news&amp;p3=33&amp;p4=1" alt="المپیاد نانو"><span style="color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="4">آزمون مرحله اول نهمین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو، اردیبهشت ماه سال جاری به‌صورت سراسری برگزار شد و 437 نفر از دانش‌آموزان، حائز حدنصاب لازم برای حضور در مرحلۀ دوم این المپیاد شدند.</font></span> text/html 2018-05-26T14:33:35+01:00 www.panizkimia.ir عباس بهروز دانلود ماهنامه فناوری نانو http://www.panizkimia.ir/post/103 <img src="http://irannano.org/filereader.php?p1=thumbnail_c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c659.JPG&amp;p2=pub_publication_number&amp;p3=1&amp;p4=1" style="margin: 0px 10px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: nassim, tahoma; vertical-align: baseline; width: 150px; height: 200px; box-shadow: rgb(199, 199, 199) 5px -5px 0px; float: right; color: rgb(66, 66, 66); text-align: right;"><div class="detail" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: nassim, tahoma; vertical-align: baseline; float: right; color: rgb(66, 66, 66); text-align: right;"><p class="title" style="margin: 0px; padding: 20px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15pt; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 42, 0);">آخرین شماره</p><h1 style="margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16pt; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 136, 175);">شماره 246</h1><h1 style="margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16pt; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 136, 175);">فروردین ماه 1397</h1><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="http://irannano.org/filereader.php?p1=main_1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc201.pdf&amp;p2=pub_publication_number&amp;p3=1&amp;p4=1" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none;">دریافت فایل : 4.8 مگابایت</a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="http://publisher.nano.ir/archive/list/1/3105" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none;">فهرست ماهنامه شماره 246</a></p></div> text/html 2018-05-18T06:47:03+01:00 www.panizkimia.ir عباس بهروز فراخوان حمایت از استارت‌آپ‌های حوزه‌ی فناوری‌همگرا http://www.panizkimia.ir/post/102 <div class="news_view_head" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(66, 66, 66); text-align: right;"><font face="nassim, tahoma"><img hspace="0" border="0" align="right" vspace="0" src="http://irannano.org/filereader.php?p1=thumbnail_a780e798c1256020dc61b247abdea931960772.jpg&amp;p2=news&amp;p3=1&amp;p4=1" alt="فناوری های همگرا"></font><p class="" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">صاحبان ایده و استارت‌آپ در حوزه‌ی فناوری‌های همگرا برای شرکت در طرحی فراخوانده شده‌اند که در آن ایده‌ها و استارت‌آپ‌ها با استفاده از پشتیبانی و سرمایه‌گذاری مراکز پشتیبان، امکان فعالیت پیدا می‌کنند.</font></p><div style="text-align: justify; font-family: nassim, tahoma;"><br></div><div class="clear" style="font-family: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both; float: none !important;"></div></div><div class="news_view_body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: nassim, tahoma; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(66, 66, 66);"></div> text/html 2018-05-12T07:38:07+01:00 www.panizkimia.ir عباس بهروز هشتمین دوره‌ی مسابقه‌ی ملی فناوری‌ نانو جمعه برگزار شد http://www.panizkimia.ir/post/101 <div class="news_view_head" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(66, 66, 66); text-align: right;"><font face="nassim, tahoma"><img hspace="0" border="0" align="right" vspace="0" src="http://irannano.org/filereader.php?p1=thumbnail_62757902a4b6e6da9a90a29c7b790dbc.jpg&amp;p2=news&amp;p3=1&amp;p4=1" alt="مسابقه ملی نانو"></font><p class="" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">هشتمین دوره‌ی مسابقه‌ی ملی فناوری‌ نانو روز جمعه 21 اردیبهشت 97 در 11 مرکز آزمون برگزار شد. از میان 1562 داوطلب حاضر در این مسابقه، 634 نفر موفق به کسب حد نصاب لازم در آزمون‌های آنلاین شده و مجوز حضور در آزمون روز جمعه را کسب کرده‌ بودند.</font></p><div style="text-align: justify; font-family: nassim, tahoma;"><br></div><div class="clear" style="font-family: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both; float: none !important;"></div></div><div class="news_view_body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: nassim, tahoma; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(66, 66, 66);"></div> text/html 2018-05-01T20:09:23+01:00 www.panizkimia.ir عباس بهروز مرحله اول نهمین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو برگزار شد http://www.panizkimia.ir/post/100 <img hspace="0" border="0" align="right" vspace="0" src="http://irannano.org/filereader.php?p1=thumbnail_c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c890.jpg&amp;p2=news&amp;p3=1&amp;p4=1" alt="المپیاد نانو"><span style="font-family: nassim, tahoma; text-align: justify;"><b style=""><font size="3">مرحله نخست نهمین المپیاد دانش‌آموزی علوم وفناوری نانو، جمعه هفتم ادیبهشت با ثبت نام 19 هزار داوطلب در سراسر کشور برگزار شد. استان‌های کردستان، کرمانشاه و فارس بیشترین تعداد ثبت نامی در این المپیاد را داشتند. نتایج این آزمون نیمه خرداد 97 اعلام خواهد شد.</font></b></span> text/html 2018-04-06T15:43:28+01:00 www.panizkimia.ir عباس بهروز دستگاهی که روزانه 1000 لیتر آب آشامیدنی از هوا می‌گیرد! http://www.panizkimia.ir/post/99 <div align="justify"><img src="http://irannano.org/filereader.php?p1=thumbnail_7efdfc94655a25dcea3ec85e9bb703fa.jpg&amp;p2=news&amp;p3=1&amp;p4=1" alt="تصفیه آب با فناوری نانو" width="194" vspace="0" hspace="0" height="194" border="0" align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">یک استارت‌آپ کانادایی به نام آون نانوتک (Awn Nanotech) با استفاده از نانولوله کربنی موفق به ساخت ابزاری شده که قادر است بخار آب را از هوا جذب کرده و آب آشامیدنی تولید کند. این دستگاه روزی 1000 لیتر آب تولید می‌کند و قیمت آن 1000 دلار است.</span>&nbsp; </font></div> text/html 2018-03-26T08:59:58+01:00 www.panizkimia.ir عباس بهروز حضور در برنامه اولدوز http://www.panizkimia.ir/post/98 <font face="Mihan-Iransans" size="3">شب جمعه 3 فروردین، مهندس عباس بهروز، مدرس فناوری نانو و مدیرعامل شرکت پانیذ کیمیا کاوشگر، مهمان برنامه اولدوز در شبکه استانی اذربایجان غربی بودند.&nbsp;</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">ایشان در این برنامه موفقیتها و فعالیتهای خود را در زمینه فناوری نانو تشریح نمودند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div id="15220548354365030"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/I4gOm?data[rnddiv]=15220548354365030&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2018-03-24T08:08:32+01:00 www.panizkimia.ir عباس بهروز آیا رویای ساخت نانوربات شناور در بدن تحقق یافته است؟ http://www.panizkimia.ir/post/97 <div class="news_view_head" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(66, 66, 66); text-align: right;"><font face="nassim, tahoma" style="font-size: 16px;"><img hspace="0" border="0" align="right" vspace="0" src="http://irannano.org/filereader.php?p1=thumbnail_c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b164.jpg&amp;p2=news&amp;p3=1&amp;p4=1" alt="نانوربات"></font><p class="" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="4">پژوهشگران چینی در مقیاس آزمایشگاهی نانورباتی ساختند که در بدن حرکت کرده و به&nbsp;<span style="font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit;">تومور سرطانی متصل شده و رگ‌های آن را مسدود می‌کند. این نانوربات روی حیوانات آزمایشگاهی عملکرد قابل قبولی داشته است.</span></font></p><div class="clear" style="font-size: inherit; font-family: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; clear: both; float: none !important;"></div></div><div class="news_view_body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: nassim, tahoma; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(66, 66, 66);"></div> text/html 2018-03-16T08:57:19+01:00 www.panizkimia.ir عباس بهروز دانلود ماهنامه فناوری نانو شماره 244 http://www.panizkimia.ir/post/96 <img src="http://irannano.org/filereader.php?p1=thumbnail_44a50f07b4bdc57740901280f9eddaf5430.JPG&amp;p2=pub_publication_number&amp;p3=1&amp;p4=1" style="margin: 0px 10px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: nassim, tahoma; vertical-align: baseline; width: 150px; height: 200px; box-shadow: rgb(199, 199, 199) 5px -5px 0px; float: right; color: rgb(66, 66, 66); text-align: right;"><div class="detail" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: nassim, tahoma; vertical-align: baseline; float: right; color: rgb(66, 66, 66); text-align: right;"><p class="title" style="margin: 0px; padding: 20px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15pt; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 42, 0);">آخرین شماره</p><h1 style="margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16pt; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 136, 175);">شماره 244</h1><h1 style="margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16pt; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 136, 175);">بهمن ماه 1396</h1><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="http://irannano.org/filereader.php?p1=main_e369853df766fa44e1ed0ff613f563bd299.pdf&amp;p2=pub_publication_number&amp;p3=1&amp;p4=1" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none;">دریافت فایل : 7.2 مگابایت</a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="http://publisher.nano.ir/archive/list/1/3085" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none;">فهرست ماهنامه شماره 244</a></p></div><div class="last_publish_intro" style="margin: 0px; padding: 20px 10px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: nassim, tahoma; vertical-align: baseline; clear: both; color: rgb(66, 66, 66); text-align: right;"></div> text/html 2018-03-08T14:17:00+01:00 www.panizkimia.ir عباس بهروز برگزیدگان نهایی دو چالش نوآوری و فناوری معرفی شدند http://www.panizkimia.ir/post/95 <img hspace="0" border="0" align="right" vspace="0" src="http://irannano.org/filereader.php?p1=thumbnail_f7633dd32138e8ff73ba5b69c7e0c88d.jpg&amp;p2=news&amp;p3=1&amp;p4=1" alt="چلنج"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="4">در راستای چالش‌های نوآوری و فناوری، نشست ویژه نوآوران توسط دست اندرکاران برنامه آی‌چلنج ستاد نانو در محل پژوهشکده علوم و فناوری انرژی دانشگاه صنعتی شریف، برگزار شد و با معرفی برگزیدگان دو چالش موفق به کار خود پایان داد.</font></span> text/html 2018-02-26T13:53:12+01:00 www.panizkimia.ir عباس بهروز «موی خرس قطبی» غنیمتی برای صنعت نساجی! http://www.panizkimia.ir/post/94 <img hspace="0" border="0" align="right" vspace="0" src="http://irannano.org/filereader.php?p1=thumbnail_59b514174bffe4ae402b3d63aad79fe0345.jpg&amp;p2=news&amp;p3=1&amp;p4=1" alt="موی خرس قطبی نانو"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="3">محققان با الهام از موی خرس قطبی الیافی تولید کردند که عایق حرارتی بوده و می‌توان از آن برای تولید منسوجات گرم استفاده کرد. در این الیاف از نانولوله‌های کربنی به‌منظور بهبود عملکرد الیاف استفاده شده است.</font></span> text/html 2018-02-22T17:11:14+01:00 www.panizkimia.ir عباس بهروز شرکت آب منطقه‌ای استان گلستان به دنبال بهسازی خاک به کمک فناوری نانو http://www.panizkimia.ir/post/92 <img hspace="0" border="0" align="right" vspace="0" src="http://irannano.org/filereader.php?p1=thumbnail_f387624df552cea2f369918c5e1e12bc783.jpg&amp;p2=news&amp;p3=1&amp;p4=1" alt="آب نانو"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="4">پژوهشگران دانشگاه گلستان با انجام یک طرح پژوهشی تحت حمایت شرکت آب منطقه‌ای استان گلستان، بهسازی خاک استان گلستان به کمک فناوری نانو را مورد بررسی قرار دادند.</font></span> text/html 2018-02-10T19:57:03+01:00 www.panizkimia.ir عباس بهروز دانلود ماهنامه فناوری نانو http://www.panizkimia.ir/post/91 <img src="http://irannano.org/filereader.php?p1=thumbnail_202cb962ac59075b964b07152d234b70716.JPG&amp;p2=pub_publication_number&amp;p3=1&amp;p4=1" style="margin: 0px 10px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: nassim, tahoma; vertical-align: baseline; width: 150px; height: 200px; box-shadow: rgb(199, 199, 199) 5px -5px 0px; float: right; color: rgb(66, 66, 66); text-align: right;"><div class="detail" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: nassim, tahoma; vertical-align: baseline; float: right; color: rgb(66, 66, 66); text-align: right;"><p class="title" style="margin: 0px; padding: 20px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15pt; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 42, 0);">آخرین شماره</p><h1 style="margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16pt; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 136, 175);">شماره 243</h1><h1 style="margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16pt; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 136, 175);">دی ماه 1396</h1><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="http://irannano.org/filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3915.pdf&amp;p2=pub_publication_number&amp;p3=1&amp;p4=1" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none;">دریافت فایل : 6.2 مگابایت</a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="http://publisher.nano.ir/archive/list/1/2988" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none;">فهرست ماهنامه شماره 243</a></p></div><div class="last_publish_intro" style="margin: 0px; padding: 20px 10px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: nassim, tahoma; vertical-align: baseline; clear: both; color: rgb(66, 66, 66); text-align: right;"></div>