پانیذ کیمیا کاوشگر (پانیکا) شرکت پانیذ کیمیا کاوشگر با مسئولیت محدود. ارائه کننده خدمات فناوری نانو با تجهیزات پیشرفته.نهاد ترویجی فناوری نانو. آموزش فناوری نانو به دانش آموزان، دانشجویان و... . انجام پروژه های دانش بنیان http://www.panizkimia.ir 2018-03-19T07:20:11+01:00 text/html 2018-03-16T05:27:19+01:00 www.panizkimia.ir عباس بهروز دانلود ماهنامه فناوری نانو شماره 244 http://www.panizkimia.ir/post/96 <img src="http://irannano.org/filereader.php?p1=thumbnail_44a50f07b4bdc57740901280f9eddaf5430.JPG&amp;p2=pub_publication_number&amp;p3=1&amp;p4=1" style="margin: 0px 10px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: nassim, tahoma; vertical-align: baseline; width: 150px; height: 200px; box-shadow: rgb(199, 199, 199) 5px -5px 0px; float: right; color: rgb(66, 66, 66); text-align: right;"><div class="detail" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: nassim, tahoma; vertical-align: baseline; float: right; color: rgb(66, 66, 66); text-align: right;"><p class="title" style="margin: 0px; padding: 20px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15pt; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 42, 0);">آخرین شماره</p><h1 style="margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16pt; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 136, 175);">شماره 244</h1><h1 style="margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16pt; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 136, 175);">بهمن ماه 1396</h1><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="http://irannano.org/filereader.php?p1=main_e369853df766fa44e1ed0ff613f563bd299.pdf&amp;p2=pub_publication_number&amp;p3=1&amp;p4=1" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none;">دریافت فایل : 7.2 مگابایت</a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="http://publisher.nano.ir/archive/list/1/3085" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none;">فهرست ماهنامه شماره 244</a></p></div><div class="last_publish_intro" style="margin: 0px; padding: 20px 10px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: nassim, tahoma; vertical-align: baseline; clear: both; color: rgb(66, 66, 66); text-align: right;"></div> text/html 2018-03-08T10:47:00+01:00 www.panizkimia.ir عباس بهروز برگزیدگان نهایی دو چالش نوآوری و فناوری معرفی شدند http://www.panizkimia.ir/post/95 <img hspace="0" border="0" align="right" vspace="0" src="http://irannano.org/filereader.php?p1=thumbnail_f7633dd32138e8ff73ba5b69c7e0c88d.jpg&amp;p2=news&amp;p3=1&amp;p4=1" alt="چلنج"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="4">در راستای چالش‌های نوآوری و فناوری، نشست ویژه نوآوران توسط دست اندرکاران برنامه آی‌چلنج ستاد نانو در محل پژوهشکده علوم و فناوری انرژی دانشگاه صنعتی شریف، برگزار شد و با معرفی برگزیدگان دو چالش موفق به کار خود پایان داد.</font></span> text/html 2018-02-26T10:23:12+01:00 www.panizkimia.ir عباس بهروز «موی خرس قطبی» غنیمتی برای صنعت نساجی! http://www.panizkimia.ir/post/94 <img hspace="0" border="0" align="right" vspace="0" src="http://irannano.org/filereader.php?p1=thumbnail_59b514174bffe4ae402b3d63aad79fe0345.jpg&amp;p2=news&amp;p3=1&amp;p4=1" alt="موی خرس قطبی نانو"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="3">محققان با الهام از موی خرس قطبی الیافی تولید کردند که عایق حرارتی بوده و می‌توان از آن برای تولید منسوجات گرم استفاده کرد. در این الیاف از نانولوله‌های کربنی به‌منظور بهبود عملکرد الیاف استفاده شده است.</font></span> text/html 2018-02-22T13:41:14+01:00 www.panizkimia.ir عباس بهروز شرکت آب منطقه‌ای استان گلستان به دنبال بهسازی خاک به کمک فناوری نانو http://www.panizkimia.ir/post/92 <img hspace="0" border="0" align="right" vspace="0" src="http://irannano.org/filereader.php?p1=thumbnail_f387624df552cea2f369918c5e1e12bc783.jpg&amp;p2=news&amp;p3=1&amp;p4=1" alt="آب نانو"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="4">پژوهشگران دانشگاه گلستان با انجام یک طرح پژوهشی تحت حمایت شرکت آب منطقه‌ای استان گلستان، بهسازی خاک استان گلستان به کمک فناوری نانو را مورد بررسی قرار دادند.</font></span> text/html 2018-02-10T16:27:03+01:00 www.panizkimia.ir عباس بهروز دانلود ماهنامه فناوری نانو http://www.panizkimia.ir/post/91 <img src="http://irannano.org/filereader.php?p1=thumbnail_202cb962ac59075b964b07152d234b70716.JPG&amp;p2=pub_publication_number&amp;p3=1&amp;p4=1" style="margin: 0px 10px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: nassim, tahoma; vertical-align: baseline; width: 150px; height: 200px; box-shadow: rgb(199, 199, 199) 5px -5px 0px; float: right; color: rgb(66, 66, 66); text-align: right;"><div class="detail" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: nassim, tahoma; vertical-align: baseline; float: right; color: rgb(66, 66, 66); text-align: right;"><p class="title" style="margin: 0px; padding: 20px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15pt; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 42, 0);">آخرین شماره</p><h1 style="margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16pt; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 136, 175);">شماره 243</h1><h1 style="margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16pt; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 136, 175);">دی ماه 1396</h1><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="http://irannano.org/filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3915.pdf&amp;p2=pub_publication_number&amp;p3=1&amp;p4=1" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none;">دریافت فایل : 6.2 مگابایت</a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="http://publisher.nano.ir/archive/list/1/2988" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none;">فهرست ماهنامه شماره 243</a></p></div><div class="last_publish_intro" style="margin: 0px; padding: 20px 10px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: nassim, tahoma; vertical-align: baseline; clear: both; color: rgb(66, 66, 66); text-align: right;"></div> text/html 2018-02-04T11:16:29+01:00 www.panizkimia.ir عباس بهروز آیین‌نامه نهمین جشنواره دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو منتشر شد http://www.panizkimia.ir/post/90 <img hspace="0" border="0" align="right" vspace="0" src="http://irannano.org/filereader.php?p1=thumbnail_5e2ecf7483f860be21ed83a0f24199bb529.jpg&amp;p2=news&amp;p3=33&amp;p4=1" alt="جشنواره فناوری نانو"><span style="color: rgb(40, 40, 40); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="4">ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با حمایت از برگزاری جشنواره دانش‌آموزی نانو بر اساس آیین‌نامه تدوین شده، درصدد ایجاد یک جریان آموزشی پژوهشی و هنری در میان دانش‌آموزان است.</font></span> text/html 2018-01-14T15:09:46+01:00 www.panizkimia.ir عباس بهروز دانلود ماهنامه فناوری نانو http://www.panizkimia.ir/post/88 <div id="inner_content"> <div class="two_col_right"> <div class="last_publish clearfix"> <img src="http://irannano.org/filereader.php?p1=thumbnail_c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710228.JPG&amp;p2=pub_publication_number&amp;p3=1&amp;p4=1" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="right"> <div class="detail"> <p class="title"><b> آخرین شماره </b></p> <h1> شماره 242 </h1><h1>آذر ماه 1396</h1> <p><font size="3"><b><a href="http://irannano.org/filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b308.pdf&amp;p2=pub_publication_number&amp;p3=1&amp;p4=1"> دریافت فایل : 5.3 مگابایت </a></b></font></p> <p> <a href="http://publisher.nano.ir/archive/list/1/2962"> فهرست ماهنامه شماره 242</a></p> </div> <div class="last_publish_intro"> <p class="pub-title" align="justify"><br></p></div></div></div></div> text/html 2018-01-06T13:20:14+01:00 www.panizkimia.ir عباس بهروز نسل جدید آسفالت‌های متخلخل اصلاح‌ شده با نانوذرات http://www.panizkimia.ir/post/87 <img hspace="0" border="0" align="right" vspace="0" src="http://irannano.org/filereader.php?p1=thumbnail_62bf3de81a9028fd4c9931b938da78e3.jpg&amp;p2=news&amp;p3=1&amp;p4=1" alt="آسفالت"><span style="font-size: 16px; text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold">محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و دانشگاه علوم و تحقیقات تهران موفق شده‌اند با به‌کارگیری نانوافزودنی‌هایی به آسفالت‌های متخلخل، خواص آن‌ها را بهبود بخشند. این امر منجر به افزایش کیفیت و عمر روسازی‌های جاده‌های شهری و جاده‌ای و کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری آن‌ها خواهد شد.</font></span> text/html 2017-12-25T15:12:45+01:00 www.panizkimia.ir عباس بهروز دانلود ماهنامه فناوری نانو http://www.panizkimia.ir/post/86 <img src="http://irannano.org/filereader.php?p1=thumbnail_c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c.JPG&amp;p2=pub_publication_number&amp;p3=1&amp;p4=1" style="margin: 0px 10px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: nassim, tahoma; vertical-align: baseline; width: 150px; height: 200px; box-shadow: rgb(199, 199, 199) 5px -5px 0px; float: right; color: rgb(66, 66, 66); text-align: right;"><div class="detail" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: nassim, tahoma; vertical-align: baseline; float: right; color: rgb(66, 66, 66); text-align: right;"><p class="title" style="margin: 0px; padding: 20px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15pt; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 42, 0);">آخرین شماره</p><h1 style="margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16pt; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 136, 175);">شماره 241</h1><h1 style="margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16pt; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 136, 175);">آبان ماه 1396</h1><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="http://irannano.org/filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b954.pdf&amp;p2=pub_publication_number&amp;p3=1&amp;p4=1" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none;">دریافت فایل : 5.6 مگابایت</a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="http://publisher.nano.ir/archive/list/1/2939" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none;">فهرست ماهنامه شماره 241</a></p></div><div class="last_publish_intro" style="margin: 0px; padding: 20px 10px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: nassim, tahoma; vertical-align: baseline; clear: both; color: rgb(66, 66, 66); text-align: right;"></div> text/html 2017-12-17T04:52:19+01:00 www.panizkimia.ir عباس بهروز آغاز ثبت نام نهمین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو http://www.panizkimia.ir/post/85 <img hspace="0" border="0" align="right" vspace="0" src="http://irannano.org/filereader.php?p1=thumbnail_cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da441.jpg&amp;p2=news&amp;p3=33&amp;p4=1" alt="المپیاد نانو"><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold;"><font size="4">به اطلاع دانش آموزان عزیز می رساند که ثبت نام شرکت در المپیاد دانش آموزی فناوری نانو به صورت گروهی و با تخفیف از طریق شرکت پانیذ کیمیا کاوشگر انجام میشود.</font></span></div> text/html 2017-12-12T12:54:34+01:00 www.panizkimia.ir عباس بهروز اعلام نتایج نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی http://www.panizkimia.ir/post/84 <div align="justify"><img src="http://kharazmi.medu.ir/portal/fileLoader.php?code=b2df603f1603d18e1f24cb1513070526" alt="جشنواره خوارزمی" width="257" vspace="0" hspace="0" height="171" border="0" align="right"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">برگزیدگان كشوری بخش دانش آموزی نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی اعلام شد</font></div> text/html 2017-12-10T17:16:32+01:00 www.panizkimia.ir عباس بهروز ثبت نام هشتمین مسابقه ملی نانو آغاز شد. http://www.panizkimia.ir/post/83 <div align="justify"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://irannano.org/filereader.php?p1=thumbnail_4c68cea7e58591b579fd074bcdaff740.jpg&amp;p2=news&amp;p3=1&amp;p4=1" alt="مسابقه ملی نانو" vspace="0" hspace="0" border="0" align="right">ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای اهداف ترویجی و آموزشی تدوین شده در سند راهبردی فناوری نانو، اقدام به برگزاری مسابقه ملی فناوری نانو کرده است. مسابقه دانشجویی فناوری نانو هر ساله با گستره ملی، توسط کارگروه ترویج و آموزش عمومی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با حضور هزاران نفر از علاقه‌مندان به فناوری نانو برگزار می‌شود. </font></div> text/html 2017-12-05T16:55:24+01:00 www.panizkimia.ir عباس بهروز سفارش ساخت اپلیکیشن اندروید و ios http://www.panizkimia.ir/post/80 <img src="https://images.techhive.com/images/article/2013/06/android_ios-100040982-orig.jpeg" alt="اندروید ios" align="right" width="214" vspace="0" hspace="0" height="149" border="0"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">شرکت پانیذ کیمیا کاوشگر، آمادگی دارد اپلیکیشنهای سفارشی با ویژگیهای زیر را با بهترین کیفیت تولید نماید:<br>اندروید</font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3">ios</font><br><br> text/html 2017-11-26T17:34:33+01:00 www.panizkimia.ir عباس بهروز اپلیکیشن نانوفناموز منتشر شد http://www.panizkimia.ir/post/79 <img src="https://s.cafebazaar.ir/1/icons/ir.panizkimia.panika_512x512.png" alt="نانو فناموز" width="142" vspace="0" hspace="0" height="142" border="0" align="right"><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold">اپلیکیشن اندرویدی «نانوفنآموز» که توسط شرکت پانیذ کیمیا کاوشگر ساخته شده بود در کافه بازار منتشر شد. این اپلیکیشن دارای قابلیتهای زیادی است و به صورت تصویری روش کار با دستگاه های الکتروریسی، انفجار الکتریکی سیم، اسپاترینگ و میکروسکوپ تونلی روبشی را آموزش میدهد.</font></font> text/html 2017-11-22T10:04:11+01:00 www.panizkimia.ir عباس بهروز برگزاری کارگاه تخصصی فناوری نانو (ویژه دانشجویان دانشگاه ارومیه) http://www.panizkimia.ir/post/78 <div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8312443300/urmiaposter.jpg" alt="برگزاری کارگاه تخصصی فناوری نانو" width="397" vspace="0" hspace="0" height="561" border="0" align="absmiddle"></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">با همکاری کانون نوآوری و کارآفرینی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی دانشگاه ارومیه ، پژوهشسرای حاج محمد طلائی سلماس و شرکت پانیذ کیمیا کاوشگر، کارگاه تخصصی فناوری نانو ویژه دانشجویان دانشگاه ارومیه برگزار میشود.</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"></font><br></div><div align="center"><br></div>